• Menú

    Menú del dia 11/08/2020

    Carta amb menu diari

    A qui ús presentem el menú de cada dia .

    Bon profit.

Aquí us oferim els nostres menús de cada dia,

Ara també tu pots emportar. No deixeu de seguir-nos.

Bon profit