• Menú

    Menú del dia 29/09/2020

    Restaurant amb menu diari

    A qui ús presentem el menú de cada dia .

    Bon profit.

Ara també tu pots emportar. No deixeu de seguir-nos.