• Menú

    Menú del dia 25/11/2020

    A qui ús presentem el menú de cada dia .

    Bon profit.

    Restaurant amb menu diari

Ara també tu pots emportar. No deixeu de seguir-nos.